Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Blog

De volgorde bij handhaving. Hoe zit dat?

Lobke Opsteen 18 november 2014 2 minuten

Zoals u wellicht weet, hebben bestuursorganen een beginselplicht tot handhavend optreden. Zij moeten dus handhavend optreden als een wettelijk voorschrift wordt overtreden. Van deze beginselplicht mag alleen worden afgeweken als sprake is van een bijzondere omstandigheid. Denk aan de situatie waarin:
i) sprake is van concreet zicht op legalisatie;
ii) handhavend optreden onevenredig is.

Tot zover is dit waarschijnlijk duidelijk.

Maar moeten bestuursorganen te allen tijde handhavend optreden als zij kennis krijgen van een overtreding? Nee, dat hoeft niet. Het is namelijk vaste rechtspraak dat niet van hen kan worden gevergd dat zij op alle momenten handhavend optreden. Daartoe hebben zij vaak onvoldoende mensen in dienst. Om die reden is het vaak belangrijk dat zij prioriteiten stellen. Dat ze vooraf in beleid vastleggen welk type overtredingen een hoge, een lage of geen prioriteit heeft.

Op 4 juni 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over dit onderwerp een interessante uitspraak gedaan (ECLI:NL:RVS:2014:1982). In deze uitspraak geeft de Afdeling richtlijnen over hoe bestuursorganen prioriteiten in het handhavingsbeleid kunnen stellen. En hoe dus deze praktijk past bij die beginselplicht om handhavend op te treden.

Wat zegt nu de Afdeling?
In deze zaak had het college besloten om niet handhavend op te treden tegen een overtreding. De reden daarvoor was gelegen in het beleid: tegen overtredingen met een lage prioriteit wordt niet handhavend opgetreden, tenzij deze overtredingen meer prioriteit krijgen. De Afdeling heeft dit niet toegestaan.

De Afdeling herhaalt in de uitspraak dat het vaste rechtspraak is dat prioriteren is toegestaan. En dat het ook vaste rechtspraak is, dat een lage prioritering niet geldt als een bijzondere omstandigheid. Prioritering mag volgens de Afdeling dus niet tot gevolg hebben dat tegen bepaalde overtredingen niet wordt opgetreden. Zelfs niet als daartegen om handhavend optreden wordt verzocht.

Let dus op. Prioritering is toegestaan, maar gebonden aan grenzen. Wordt dus om handhaving verzocht van een overtreding met een lage prioriteit, dan moet het bestuursorgaan in dat geval de betrokken belangen betrekken bij het besluit. Hebt u belang bij handhavend optreden, dan mag het bestuursorgaan uw verzoek dus niet zomaar afwijzen met verwijzing naar het handhavingsbeleid van de gemeente.

Recent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis