Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Blog

Bestuursprocesrecht: Verkorting redelijke termijn

Lobke Opsteen 24 april 2014 1 minuut

Procedures duren lang. Ook in het bestuursrecht. Onlangs is echter voor wat betreft het bestuursrecht bepaald dat in redelijkheid de procedures in het bestuursrecht maximaal vier jaar mogen duren. Voorheen was dat maximaal vijf jaar (procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven) of vier jaar (Centrale Raad van Beroep).

Deze termijn van vier jaar geldt voor de bezwaar- en de beroepsfase samen en is als volgt opgebouwd:
– bezwaarfase: half jaar;
– beroepsfase: anderhalf jaar;
– hoger beroepsfase: twee jaar.

Deze nieuwe termijn geldt voor alle bezwaar- en beroepsprocedures die volgen op besluiten die na 1 februari 2014 zijn bekendgemaakt. Voor besluiten van daarvoor geldt nog steeds de termijn van vijf jaar (procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven).

Wordt de redelijke termijnen overschreden, dan moet de overheid € 500,00 aan immateriële schadevergoeding betalen voor ieder half jaar dat wordt overschreden.

Meer weten?
Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, dan kunt u met ons contact opnemen via ons e-mailadres info@vastgoedadvocaten.nl. Ook kunt u bellen naar 0413 – 787 147. Wij zijn gespecialiseerd in bestuursprocesrecht. Wij kunnen u dan ook helpen met vragen over onder andere het voeren van een bezwaarschriften- / beroepsprocedure.

Interessant?
Als u dit artikel interessant vindt, dan waarderen we het zeer als u de moeite wilt nemen om dit artikel te delen.

Recent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis