Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Blog

Boete wegens het verbouwen van een asbesthoudend pand

Lobke Opsteen 24 augustus 2015 2 minuten

Het is algemeen bekend dat asbest gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Daarom is het sinds 1 juli 1993 verboden om in Nederland asbest te gebruiken. Ook mogen bedrijven sinds die datum geen asbest of asbesthoudende producten meer verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. Het mag dan nu verboden zijn, toch staan er nog veel panden in Nederland waar asbest in is verwerkt.

Wanneer verbouwingen plaatsvinden in oude gebouwen, dan wordt vaak bij de aanvraag van een vergunning gevraagd naar een asbestinventarisatierapport. Wanneer dit rapport aangeeft dat er asbest in het pand is gebruikt, dan moet een gecertificeerd bedrijf de asbest verwijderen. Hoewel deze procedure vrij duidelijk is, gaat dit in praktijk nog wel eens fout. Hoe kan dat? De regels zijn weliswaar streng, maar zeker nodig. Het gevaar van blootstelling aan asbest is namelijk zo hoog, dat een ieder daartegen beschermd moet worden. Dat lijkt duidelijk zou je zeggen. Waarom is het dan toch vaak zo dat bedrijven niet op de hoogte blijken te zijn van de aanwezigheid van asbest?

Toch ging het weer mis!

Ook bij de verbouwing van een discotheek in Leeuwarden ging het vorig jaar fout. Tijdens de werkzaamheden in oktober 2014 was gezaagd in asbesthoudende vloeren. Bij het verbouwen was op geen enkele wijze rekening gehouden met het feit dat er asbest aanwezig was. Niemand was daarvan op de hoogte. Ondanks het feit dat een asbestinventarisatierapport was opgesteld waaruit bleek dat asbest wel degelijk aanwezig was. De opdrachtgever was daardoor verplicht een gecertificeerd bedrijf in te huren. Door dit niet te doen en door niemand te informeren over de aanwezigheid van asbest waren werknemers mogelijk blootgesteld aan asbestvezels.

De Inspectie SZW legde in deze zaak behoorlijk stevige boetes op. Dat lijkt terecht te zijn. Overigens kregen hier alle betrokken partijen een boete opgelegd: Het bouwbedrijf en het installatiebedrijf kregen een boete voor het onjuist en malafide verwijderen van asbest. De opdrachtgever kreeg een boete, omdat hij zijn verantwoordelijkheden niet was nagekomen. Hij had de bedrijven namelijk moeten informeren over de asbesthoudende materialen. Daarnaast was er geen veiligheid- en gezondheidsplan opgesteld.

Wat te doen?

Hebt u met eenzelfde situatie te maken, houd er dan rekening mee dat er ten aanzien van asbest strenge regels gelden. Wanneer er een asbestinventarisatierapport ligt, moet hiernaar gehandeld worden. Is dat rapport er nog niet en u hebt te maken met een oud pand? Dan is het waarschijnlijk dat nog een asbestinventarisatie moet plaatsvinden. Dat kost tijd, maar er zit niets anders op! Bent u niet de opdrachtgever, maar de opdrachtnemer? Ook dan moet u opletten. Vraag naar het asbestinventarisatierapport. Ook u riskeert namelijk een boete als een asbestinventarisatierapport wordt genegeerd.

Recent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis