Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Blog

Energielabel nu ook verplicht voor nieuwe utiliteitsgebouwen

Lobke Opsteen 28 oktober 2014 1 minuut

In 2010 is de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen herzien. Als gevolg van deze wijziging heeft er per 1 juli 2014 een wetswijziging plaatsgevonden. Deze wetswijziging heeft betrekking op de energieprestatie voor nieuwe utiliteitsgebouwen. Onder utiliteitsgebouwen worden onder andere scholen, ziekenhuizen en kantoren verstaan.

Voor nieuwe utiliteitsgebouwen volstaat het Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) niet meer. Vanaf 1 juli 2014 is het energielabel bij oplevering voor utiliteitsgebouwen verplicht. Dit energielabel was al vanaf 2008 verplicht bij de verkoop of verhuur van bestaande utiliteitsgebouwen. Het energielabel laat de energieprestatie van een gebouw zien. Het laat ook zien welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A naar G, respectievelijk van weinig naar veel besparingsmogelijkheden. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

Voor woningbouw geldt sinds 2008 al dat het energielabel verplicht is bij verkoop of verhuur. Hierop geldt één uitzondering: voor woningbouw niet ouder dan 10 jaar volstaat de EPC. Ook dit wijzigt overigens weer: vanaf 1 januari 2015 wordt voor woningbouw een definitief energielabel bij oplevering, verkoop of verhuur verplicht. Binnenkort hoort u daar meer van.

Recent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis