Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Blog

Voorkomen misbruik Wet openbaarheid van bestuur

Lobke Opsteen 29 juni 2016 1 minuut

Eerder schreven we al over de motie van de Tweede kamer om misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen. Deze wet wordt namelijk te vaak ingezet als ‘cash cow’. Op 7 juni 2016 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen om dit misbruik te voorkomen. Dit wetsvoorstel houdt in dat verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur worden uitgezonderd van de Wet dwangsom. Neemt de Eerste Kamer dit wetsvoorstel ook aan, dan is het met dit misbruik afgelopen. Geen dwangsom meer innen dus als het bestuursorgaan te laat een besluit neemt, maar gewoon bezwaar en beroep. Wat ons betreft een goede zaak.

Recent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis