Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Blog

De verhuurder de gevangenis in wegens hennepteelt in het verhuurde pand?

Lobke Opsteen 19 juni 2015 2 minuten

Op 1 maart 2015 is het nieuwe artikel 11a van de Opiumwet inwerking getreden. In dit artikel is geregeld dat mensen die de hennepteelt mogelijk maken (zeg: faciliteren) in de voorbereidingsfase al vervolgd kunnen worden. Deze wetswijziging kan behoorlijk slecht uitpakken voor verhuurders. Het komt namelijk nog al eens voor dat huurders hennep kweken in het huurpand. Door deze nieuwe regel riskeren verhuurders maximaal drie jaar gevangenisstraf of een boete tot € 67.000,00.

Zo’n vaart zal het niet lopen

Naar onze mening zal het zo’n vaart niet lopen. Uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel blijkt namelijk dat het gevaar voor vervolging pas bestaat bij ‘bewust faciliteren’. Alleen het verhuren van een pand waarin hennep wordt gevonden is geen bewust faciliteren. Volgens het artikel moet het gaan om ‘weten of ernstige reden hebben om te vermoeden’ dat er hennepteelt plaatsvindt. Dit laatste is volgens ons eenvoudig te voorkomen door regelmatig het pand (goed) te controleren en dat ook vast te leggen. Verder is het natuurlijk belangrijk om bepaalde aanwijzingen niet te negeren. Denk aan huurders die u niet graag binnen laten, tenzij u een afspraak maakt. Of aan huurders die alleen de huur contant willen afrekenen.

Vervolging

Vervolging op grond van artikel 11a van de Opiumwet is dus wat ons betreft eenvoudig te voorkomen op te letten en controles uit te voeren. De bestuursrechtelijke aanpak levert echter meer moeilijkheden op. Sluiting van panden is namelijk veel moeilijker te voorkomen. Die sluiting vindt plaats op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Voor die sluiting is geen schuld van de verhuurder vereist. De enkele aanwezigheid van hennep en andere verdovende middelen is vaak genoeg om tot sluiting van een pand over te gaan. Het nieuwe artikel 11a is dus niet bedoeld om niets vermoedende verhuurders alsnog de schuld te geven. Het is een ander traject met een ander bevoegd orgaan. In beide gevallen blijft voorkomen altijd beter dan genezen. Let dus goed op.

Recent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis