Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Bestuurlijk vastgoed

Asbestdaken? Weg ermee! 2024.

Peter de Haan 5 mei 2017 3 minuten Bestuurlijk vastgoed

Als vastgoedeigenaar hebt u misschien nog oude panden in uw bezit waarop asbesthoudende dakbedekking zit. In dat geval moet u binnenkort echt aan de slag. Op 1 juli 2017 gaat namelijk het asbestverbod in. Als gevolg daarvan zijn vanaf 1 januari 2024 asbestdaken verboden in Nederland. Voor de werking van het verbod maakt het niet uit of het gebouw in het bezit is van een particulier, een bedrijf, een (onderwijs)instelling of de overheid. Ook niet in welke staat het dak is. In dit artikel hebben wij voor u de belangrijkste punten met betrekking tot het verbod op een rij gezet.

Alleen asbestdaken?

Het verbod heeft alleen betrekking op dakbedekking. Oftewel op asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht zoals golfplaten en dakleien. Het verbod geldt dus niet voor boeidelen, dakgoten en gevelpanelen of voor asbesthoudende materialen aan de binnenkant van gebouwen. Dat het overigens handig is om ook die materialen aan te pakken, doet daaraan niets af. Op grond van het verbod is het namelijk niet verplicht om ook die asbesthoudende materialen te verwijderen.

Het verbod geldt vanaf 1 juli 2017 en op grond van het verbod hebt u tot 1 januari 2024 de tijd om de asbestdaken te verwijderen. Die termijn geldt echter niet altijd. Is het asbestdak van uw pand verwaarloosd of in hele slechte staat? Dan kan de gemeente u verplichten om het dak direct te (laten) verwijderen. Beschadigde daken mogen namelijk echt niet blijven liggen.

Wie mag het asbestdak verwijderen?

U bent als eigenaar verantwoordelijk voor het verwijderen van de asbest en dus draait u ook op voor de kosten. Dat wil echter niet zeggen, dat u het zelf mag doen. Dat mag bijna nooit, omdat voor de verwijdering van asbest strenge regels gelden. Doet u het toch zelf? Of wordt het asbest niet helemaal volgens de geldende regels verwijderd, dan riskeert u een boete. Hierover hebben we al eerder een artikel geschreven.

Bent u particulier? Dan mag u maximaal 35 m2 asbestdak zelf verwijderen. Dit mag alleen als het asbestdak in goede staat verkeerd en in strikt omschreven gevallen. Of u daarvoor in aanmerking komt, kunt u bij uw gemeente nagaan.

Bent u geen particulier? Of gaat het om meer vierkante meters dan de voorgeschreven 35 m2? Dan moet u het asbestdak door een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf laten verwijderen. Omdat dit behoorlijk kostbaar is, adviseren we u om met andere vastgoedeigenaren contact op te nemen. Kent u vastgoedeigenaren die hier ook mee te maken hebben, dan kunt u wellicht samen een asbestverwijderingsbedrijf inschakelen en zo de kosten laag houden.

Handhaving

De Tweede Kamer heeft aangegeven dat het asbestverbod strikt gehandhaafd moet worden. Het gaat namelijk om de bescherming van mens en milieu en dan is handhaving essentieel. In de Wet Milieubeheer wordt dan ook een wettelijke basis opgenomen voor handhaving. Er worden forse boetes in het vooruitzicht gesteld bij overtreding van het verbod.

Gemeenten gaan het verbod op asbestdaken handhaven. Dat moeten ze. Gemeenten kunnen u met een boete (dwangsom) dwingen om de asbesthoudende dakbedekking te verwijderen.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Voor de verwijdering van asbestdaken geldt sinds 1 januari 2016 de ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’. Als vastgoedeigenaar kunt u, indien u aan de voorwaarden voldoet, gebruik maken van deze subsidieregeling. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. In 2017 is 15 miljoen euro beschikbaar.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis