Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Huurrecht

Bent u als woningcorporatie al bekend met de huursombenadering?

Remko van den Wildenberg 13 januari 2017 2 minuten Huurrecht

In het verleden zijn de verschillen tussen uw zittende en nieuwe huurders steeds groter geworden. Althans, voor wat betreft de huurprijzen die zij voor de bij u gehuurde sociale woning betalen. Als woningcorporatie mocht u de huren van sociale huurwoningen namelijk lange tijd alleen maar met het inflatiepercentage verhogen. Zelfs als de huurprijs daarmee niet overeenkwam met de waarde en kwaliteit van de woning. Extra huurverhogingen kon u dus alleen maar realiseren door de sociale huurwoning opnieuw (aan een andere huurder) te verhuren. Van deze mogelijkheid hebt u zo vaak als dat kon gebruik gemaakt. Echter, daardoor zijn de verschillen tussen uw zittende en nieuwe huurders groot geworden. Gelukkig heeft de wetgever dit probleem opgepakt. Met de huursombenadering kunt u voortaan wel rekening houden met deze verschillen.

Wet doorstroming huurmarkt

Met de Wet doorstroming huurmarkt is met ingang van 1 januari 2017 de huursombenadering ingevoerd. Deze benadering geldt alleen voor u als woningcorporatie en dus niet voor particuliere verhuurders. Met deze benadering wordt veel meer recht gedaan aan de relatie tussen de huur en de kwaliteit van de woning die u verhuurt. Hierdoor ontstaat er (als het goed is) meer evenwicht op de woningmarkt.

Voor het bepalen van de huurverhoging die u per 1 juli van het jaar mag vragen, moet u dus vanaf 1 januari 2017 de huursombenadering toepassen. Dit houdt in dat u als verhuurder de huren van al uw woningen samen (de totale huursom) jaarlijks met maximaal de inflatie + 1 % mag laten stijgen. U kunt er dus voor kiezen om de huur van sommige woningen met meer dan de inflatie plus 1 % te laten stijgen en andere met minder dan de inflatie + 1 %. Zolang alle huurverhogingen samen maar niet boven de inflatie + 1 % uitkomen. U kunt dus ‘spelen’ met de stijging van de huurprijzen, mits u niet boven het gestelde maximum uitkomt voor de totale huurverhoging. Let op. De verhoging van de huurprijs na een verhuizing telt mee in de berekening van de maximale huursomstijging.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis