Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Huurrecht

Boeterente bij huur? Vergeet niet elke maand te sommeren!

Remko van den Wildenberg 11 november 2016 3 minuten Huurrecht

Hebt u een huurder die niet op tijd betaald en loopt daardoor de huurachterstand op? Denk daar niet te makkelijk over. Loopt de achterstand te hoog op, dan is het maar de vraag of die huurder de achterstand nog ooit kan inlopen. Bovendien hebben kantonrechters veel vrijheid om een boeterente te matigen. Houd daar dus rekening mee. En vergeet nooit, maar dan ook nooit te sommeren. Bij voorkeur elke maand. In ons artikel leggen we u uit waarom.

Wel of geen boeterente verschuldigd?

Op 31 augustus 2016 heeft een kantonrechter over zo’n kwestie een oordeel geveld. Wat speelde er? Inbev is de verhuurder van een bedrijfspand (café) waarvan de huurder op enig moment was gestopt met het betalen van de huur. In reactie daarop had Inbev de huurder én de bestuurders van de huurder in privé aansprakelijk gesteld voor de huurachterstand met vermeerdering van de boeterente (ook wel de contractuele rente genoemd) uit het ROZ-contract. Althans, de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten alsmede de beslagkosten.

De kantonrechter besluit om de contractuele rente, de boete dus, op verzoek van de huurder te matigen tot € 0,00. De kantonrechter stelt daarbij dat de contractuele rente als een boetebeding kan worden gezien. Volgens hem is de die rente bedoeld als een prikkel tot betaling. Daarom mag van de verhuurder worden verwacht dat die meteen in actie komt als een huurachterstand ontstaat. Het maar afwachten en achteraf boeterente vorderen, kan dus volgens de kantonrechter niet. De verhuurder moet iets doen, bijvoorbeeld een sommatie sturen. De verhuurder moet namelijk proberen te voorkomen dat de huurachterstand oploopt en de huurder de contractuele rente verschuldigd is.

Tweede vordering

De kantonrechter wijst wel de tweede vordering van de wettelijke handelsrente toe. De huurder was namelijk in verzuim en had de hoogte van de huurachterstand erkend. Daarom vindt de kantonrechter het terecht om wel de gevorderde wettelijke rente toe te wijzen. In dit geval ging het om de wettelijke handelsrente. Dat is op zich ook nog een fors percentage, maar wel minder dan de contractuele rente uit het ROZ-contract. Die rente bedraagt namelijk 2 % per maand. Overigens voegt de kantonrechter daar nog aan toe dat een boete van 2 % per maand in de huidige tijd, met een inflatie van bijna 0 %, als exorbitant hoog moet worden beschouwd. Ons is echter niet duidelijk in hoeverre dit heeft meegewogen in de beslissing.

Wat leren we ervan?

Deze uitspraak maakt duidelijk, dat je als verhuurder niet achterover mag leunen als er een huurachterstand ontstaat. Stuur altijd sommaties. Ook al is de huurtermijn elke maand automatisch verschuldigd en is de huurder daarmee automatisch in verzuim als hij niet op tijd betaalt. U moet namelijk voorkomen dat de boeterente in een procedure wordt gematigd, omdat u volgens de rechter onvoldoende hebt ondernomen om de huurachterstand te voorkomen. U moet kunnen aantonen dat u hebt geprobeerd te voorkomen dat de contractuele rente verschuldigd zou worden. Mooie bijkomstigheid van het sturen van deze sommaties: Ze helpen u ook om de vordering voor buitengerechtelijke incassokosten te onderbouwen.

Conclusie

Regelmatig sommeren loont. Het liefst elke maand. Dat kost uiteraard tijd, maar het zorgt ervoor dat uw huurder elke maand herinnerd wordt aan de huurachterstand. Bovendien vergroot het de kans op toewijzing van de contractuele rente en de buitengerechtelijke incassokosten. En wie weet ….. misschien stimuleert het uw huurder ook om de huur voortaan wel te voldoen en om een betalingsregeling af te spreken.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis