Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Bestuurlijk vastgoed

De burenrechter nu ook bij u in de buurt

Peter de Haan 24 november 2014 2 minuten Bestuurlijk vastgoed

We kennen allemaal mr. Visser van het programma de Rijdende rechter. Mr. Visser rijdt stad en land door om buren nader tot elkaar te brengen. De rechtspraak heeft al enige tijd geleden besloten om dit voorbeeld te volgen door het instellen van de burenrechter.

Bij de rechtbanken Midden-Nederland en Amsterdam waren deze rechters al enige tijd actief. Sinds vorige maand zijn ook bij de rechtbank Oost-Brabant en Utrecht burenrechters gestart. Deze rechters bemiddelen en doen uitspraak in conflicten tussen buren. Deze buren moeten wel natuurlijke personen zijn. Geen winkeliers of andere ondernemers dus.

Wat doet de burenrechter?

Net als de rijdende rechter helpt de burenrechter buren bij het vinden van een duurzame oplossing voor een conflict. Deze rechter komt altijd ter plaatse kijken. Hij bekijkt eerst of de buren via een gesprek zelf tot een oplossing kunnen komen. Komen de buren er onderling niet uit, dan doet de rechter binnen drie maanden uitspraak. Tegen deze uitspraak kan niet in hoger beroep worden gegaan.

Wie kan een aanvraag indienen bij de burenrechter?

In tegenstelling tot de Rijdende rechter kunnen buren niet zelf een procedure bij de burenrechter starten. Een aanvraag dient via de bemiddelaar van de buren te worden ingediend. Die bemiddelaar dient hen te adviseren om de burenrechter in te schakelen. Hij neemt echter niet het besluit om de burenrechter in te schakelen. Dat doen de beide buren. Zonder hun instemming kan de bemiddelaar geen aanvraag indienen.

Hoe verloopt de procedure?

Binnen enkele dagen nadat de rechtbank de aanvraag heeft ontvangen, laat de rechtbank weten of de zaak door de burenrechter in behandeling kan worden genomen. Partijen krijgen dan ook direct te horen op welke datum en op welk tijdstip de burenrechter ter plaatse komt kijken. Ze horen dan dus ook wanneer de hoorzitting is. Wanneer de burenrechter ter plaatse komt, is hierbij ook altijd de bemiddelaar aanwezig. Vervolgens zal de hoorzitting plaatsvinden op een neutrale plaats.

De burenrechter zal eerst bekijken of hij kan helpen bij het vinden van een oplossing. Wanneer de buren samen met de rechter tot een oplossing kunnen komen, kunnen de gemaakte afspraken door de rechter op papier worden vastgelegd.

Komen de buren ook dan niet tot een oplossing? Dan zet de rechter zijn voorgenomen beslissing op papier. Hierin geeft de rechter aan welke beslissing hij van plan is om te nemen en wat hij van de buren verwacht. De buren moeten de rechter dan binnen een bepaalde tijd laten weten of het gelukt is om deze afspraken uit te voeren. Slaagt dit niet? Krijgen de buren het maar niet voor elkaar om met elkaar afspraken te maken en deze ook na te komen, dan doet de rechter een definitieve uitspraak. Deze uitspraak is bindend en hiertegen staat geen hoger beroep open.

Wat zijn de kosten?

Beide partijen betalen € 38,50 griffierechten voor de behandeling door de burenrechter.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis