Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Een beroep op een financieringsvoorbehoud. Waar moet u op letten?

Remko van den Wildenberg 16 juli 2013 2 minuten Civiel vastgoed

In een koopovereenkomst wordt vaak standaard afgesproken dat de koper toch onder de koop uit kan indien de koper de financiering niet rond krijgt (financieringsvoorbehoud). Zo ook bijvoorbeeld artikel 16 van de NVM-koopakte.

Waar moet u op letten? Hoe moet een beroep op een financieringsvoorbehoud worden gemotiveerd?

Termijnen en vormvereisten
De letterlijke tekst van de overeenkomst is belangrijk. De termijn die daarin staat genoemd, mag niet worden overschreden. Gebeurt dat wel, dan komt de overeenkomst definitief tot stand. Ook de genoemde vormvereisten zijn belangrijk. Zo moet de mededeling dat een beroep gedaan wordt op de ontbindende voorwaarde aangetekend of per fax aan de verkoper worden verzonden. Daarnaast dient het beroep op het financieringsvoorbehoud goed gedocumenteerd te zijn.

Goed gedocumenteerd
Welke gegevens moeten dan aangeleverd worden? In de NVM akte staat omschreven dat onder “goed gedocumenteerd” wordt verstaan dat er bewijsstukken worden overgelegd waaruit blijkt dat bij ten minste twee banken een offerte moet zijn aangevraagd en dat op basis daarvan geen financiering kan worden verstrekt. Indien het beroep op de ontbindende voorwaarde deze gegevens niet bevat, kan de verkoper stellen dat de aanvraag niet goed gedocumenteerd is. Hij kan dan het beroep op de ontbindende voorwaarde weigeren. Dit zal inhouden dat de verkoper zal proberen de boete van 10 % te innen. De banken stellen voor de koper een brief op waaruit de weigering van de financiering blijkt, maar is dat genoeg? Nee, de koper dient zelf de aanvraag van de offerte en de bijbehorende stukken toe te voegen. De verkoper moet kunnen beoordelen dat de juiste gegevens voor een aanvraag zijn ingediend en of de bank dus terecht de financiering heeft geweigerd. Tip: Geef eerder te veel dan te weinig informatie.

Welk bedrag? Ook spaargeld?
Let op: uit de tekst van de ontbindende voorwaarde blijkt voor welk bedrag financiering moet worden verstrekt. Indien er enkel staat dat een bepaald bedrag moet worden gefinancierd, bent u niet gehouden uw spaargeld hiervoor te gebruiken. Van groot belang is dus voor zowel de verkoper als de koper dat goed omschreven wordt waarvoor financiering wordt aangevraagd en onder welke voorwaarden deze financiering verstrekt moet kunnen worden. Vaak staat bijvoorbeeld een rentepercentage of de hoogte van de maandlasten vermeld.

Kijk goed naar de letterlijke tekst van de ontbindende voorwaarde en leef deze goed na. Wees niet zuinig met het verstrekken en vragen van informatie bij een beroep op een ontbindende voorwaarde. Leg reeds bij het sluiten van de koopovereenkomst goed de uitgangspunten vast. Dit om misverstanden te voorkomen.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis