Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Huurrecht

Gebreken bij de oplevering, wat mag u doen als verhuurder?

Remko van den Wildenberg 26 mei 2015 3 minuten Huurrecht

Uw huurder heeft de huurovereenkomst opgezegd. De oplevering komt eraan. Bij de oplevering ziet u dat het gasfornuis beschadigd is. Bovendien zit boven een deurklink los. Valt dit onder normaal gebruik van de huurder? Moet de huurder dit dus verhelpen of vergoeden? Wat zijn uw rechten en plichten als verhuurder?

Staat van het gehuurde?

U moet als verhuurder bewijzen dat de huurder het gasfornuis heeft stuk gemaakt. Dat kan natuurlijk alleen als u weet hoe dit gasfornuis er aan het begin van de huurperiode uitzag. Het is dus belangrijk om bij het ingaan van de huurovereenkomst de staat van het gehuurde vast te leggen. Tip. Zorg voor een beginopnamestaat met foto’s.

Geen opnamestaat?

Wat als u geen opnamestaat hebt gemaakt? De wet komt uw huurder tegemoet als u geen opnamestaat heeft gemaakt. Artikel 7:224, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) gaat er dan vanuit dat de situatie in het pand niet is veranderd sinds het begin van de verhuur. U kunt in dat geval de schade aan het gasfornuis niet in rekening brengen. Let op. Het is dus onvoldoende om in de huurovereenkomst op te nemen dat de huurder de woning in ‘goede staat’ ontvangt.

Normaal gebruik?

Hieronder vallen gebruiksslijtage en de achteruitgang van het verhuurde door ouderdom. Om te bepalen wat normaal gebruik is, moet gekeken worden naar wat redelijk is. Hoe gaan de meeste mensen om met een gehuurde zaak?

Als een slijtage niet onder normaal gebruik valt, mag u een deel van de borg inhouden. U moet dan wel duidelijk maken waarvoor en waarom u een bepaald bedrag inhoudt.

Kleine herstellingen?

Op de tweede verdieping ziet u dat de deurklink van een slaapkamer los zit. Voor kleine herstellingen geldt volgens artikel 7:240 BW dat de huurder deze zelf moet repareren. Dat de huurder de huurovereenkomst heeft opgezegd maakt hiervoor niet uit. Bij kleine herstellingen hoeft u dus niet te bewijzen dat de huurder het gebrek heeft veroorzaakt. In het Besluit kleine herstellingen staat een opsomming van herstellingen die de huurder op zijn kosten moet verrichten. Tip. Kijk in het besluit of de huurder zelf een herstelling moet verrichten of dat u het gebrek moet verhelpen. Een duidelijk overzicht vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Voorinspectie

Moet u nu de huurder de kans geven om de kleine herstelling nog te verrichten? Of mag u de kosten van de borg afhalen? In principe is de huurder in verzuim en mag u de kosten voor reparatie op de borg inhouden. Vaak wordt het advies gegeven om voor de oplevering een voorinspectie te doen. Tijdens de voorinspectie noteren u en de huurder de gebreken die de huurder moet repareren vóór de oplevering. Bij de eindinspectie tijdens de oplevering controleert u dan de reparatie en of er nieuwe gebreken zijn. Afhankelijk van de omstandigheden kunt u bij nieuwe gebreken de huurder de kans geven om de gebreken te repareren. Dat is aan u. U hoeft huurder geen kans te geven om dat nieuwe gebrek te herstellen. Let op. Als u al een nieuwe huurder in het pand heeft, moet deze toestemming geven voor het uitvoeren van de reparatie.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis