Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Civiel vastgoed

Wat kunt u doen tegen geluidsoverlast van uw (boven)buren?

Remko van den Wildenberg 2 mei 2019 3 minuten Civiel vastgoed

Uw bovenburen hebben onlangs een laminaatvloer aangebracht. Erg vervelend, want u ondervindt daarvan behoorlijke geluidsoverlast. U hebt uw buren daarom gevraagd om hier wat aan te doen, maar zij weigeren dat. Uw buren vinden eigenlijk dat u niet zo moet zeuren. Maar ondertussen tast de geluidsoverlast uw woongenot behoorlijk aan. U wilt het er daarom niet bij laten zitten. (Wanneer) kunt u opkomen tegen de geluidsoverlast?

Check de splitsingsakte en het Huishoudelijk Reglement

Of uw buren (onder bepaalde voorwaarden) een laminaatvloer mogen leggen, hangt af van wat daarover in de splitsingsakte is geregeld. In veruit de meeste splitsingsakten wordt verwezen naar een Modelreglement (MR) van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie. Daarvan zijn verschillende versies in omloop:

  • Is het MR 2017, MR 2006 of MR 1992 van toepassing? Dan zijn harde vloeren in principe verboden. Maar let op, want het gaat hier om een relatief verbod. Toepassing van een harde vloerbedekking is namelijk wél toegestaan als:
    • de vastgestelde/geldende geluidsnormen in acht worden genomen, én;
    • er geen onredelijke hinder wordt veroorzaakt.
  • Is het MR 1983 of MR 1972 van toepassing? Dan geldt er geen specifiek verbod voor toepassing van harde vloerbedekkingen. Toch zijn harde vloerbedekkingen ook onder deze oudere modelreglementen lang niet altijd toegestaan. Want veroorzaakt de (harde) vloer onredelijke hinder? Dan levert dat een overtreding van het modelreglement op.  

Let op afwijkingen van het modelreglement

Soms wordt er in de splitsingsakte of in het Huishoudelijk Reglement afgeweken van het modelreglement. Bijvoorbeeld met een absoluut verbod op harde vloerbedekkingen. Is in uw geval sprake van een dergelijk (absoluut) verbod? Dan doet de mate van geluidsoverlast er helemaal niet toe. De enkele toepassing van een laminaatvloer leidt dan al tot een overtreding van de VvE-regels.

Wanneer is sprake van een (minimum)normovertreding?

Is er in uw geval geen sprake van een absoluut verbod op toepassing van een harde vloerbedekking, maar van een relatief verbod? Dan moet worden aangetoond dat sprake is van een normovertreding. Een aantal aanwijzingen:

  • Soms is er een concrete geluidsnorm neergelegd in het splitsingsreglement of in het Huishoudelijk Reglement. Is dat het geval, dan is deze concrete norm leidend voor de vraag of uw bovenburen de regels van uw VvE overtreden.
  • In de praktijk zien we echter vaak dat er in de (relatieve) verbodsbepaling helemaal geen concrete geluidsnorm is vastgesteld. Is dat het geval, dan wordt teruggevallen op de (minimum)norm NEN 1070:1999. Op grond daarvan moet de toegepaste vloerbedekking de isolatie-index voor contactgeluid (Ico) verbeteren met meer dan tien decibel. Ten opzichte van de situatie dat de vloer direct op een betonvloer wordt aangebracht. Kunt u bewijzen dat deze (minimum)NEN-norm met de toepassing van de gekozen harde vloerbedekking wordt overschreden, dan hebt u meteen bewezen dat sprake is van onredelijke hinder.

(Wanneer) moet de vloer worden verwijderd?

Hebt u vastgesteld, dat uw bovenburen de VvE-regels overtreden? Dan betekent dat niet meteen dat zij de vloer ook daadwerkelijk moeten verwijderen. In de meeste gevallen kunnen zij namelijk volstaan met het doorvoeren van enkele aanpassingen om de geldende (minimum)geluidsnorm alsnog te halen. Is er echter sprake van een absoluut verbod? Dan kan overtreding daarvan wel leiden tot verwijdering van de harde vloerbedekking. Het hangt hierbij van de omstandigheden van het geval af welke consequentie aan de overtreding wordt verbonden.

Bent u benieuwd wat u kunt doen tegen de geluidsoverlast van uw buren? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt op ons rekenen voor deskundig en gedegen advies.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis