Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Hoe kan ik mijn vordering zekerstellen met beslag? Deel 2. Welk beslag past het beste?

Remko van den Wildenberg 5 november 2013 4 minuten Civiel vastgoed

In ons vorige artikel hebben wij u uitgelegd hoe u beslag kunt leggen om een vordering zeker te stellen. Daarbij hebben we besproken welke stappen u moet doorlopen en wat de kosten zijn. In dit artikel gaan we verder in op de verschillende soorten beslagen, die gelegd kunnen worden. Het is namelijk van belang om goed na te denken welk beslag u wilt leggen. Welk beslag zal in uw geval het meeste effect hebben om de schuldenaar “in beweging te krijgen”. Het gaat er immers om dat hij de vordering gaat voldoen danwel daarvoor voldoende zekerheid gaat bieden.

Soorten beslagen

Een beslag kan als doel hebben om uw vordering te kunnen innen (ook wel verhaalsbeslag genoemd). Daarnaast kan beslag verkrijging als doel hebben. Bij beslag tot verkrijging van een recht gaat het niet zozeer om een openstaande schuld die ingelost moet worden, maar om het feit dat u van mening bent dat u de rechthebbende bent op een bepaalde goed (een auto, een huis, enz.). U probeert met dit beslag als het ware terug te halen wat aan u toebehoort.

Beslag op roerende zaken: Daarbij moet u denken aan auto’s, inventaris bedrijf of woning, voorraden, een boot, een brommer/motor, etc. Let op! U kunt roerende zaken ook in bewaring nemen. Dat heet gerechtelijke bewaring. Dit moet u dan wel goed kunnen motiveren. Als u beslag legt op bedrijfsgoederen en voorraden, moet u er rekening mee houden dat u daarmee het bedrijf van de schuldenaar kunt stil leggen met alle mogelijke gevolgen van dien. Is dat uw bedoeling?

Derdenbeslag: Beslag onder een bedrijf of persoon dat / die geld tegoed heeft van de schuldenaar. Denk aan beslag op bankrekeningen, onder de verhuurder of een geldlener. Als het beslag op een bankrekening wordt gelegd, kan men niet meer over het in beslag genomen geld beschikken. Let op! De bank kijkt wat zij voor de schuldenaar aan tegoeden houdt op het moment van beslag leggen. De bank mag een spaarsaldo met een schuld/lening verrekenen. Er kan alleen op een positief eindsaldo beslag worden gelegd. Staat de schuldenaar dus “rood”, dan heeft het beslag geen effect.

Loonbeslag: Beslag op loon of uitkering van de schuldenaar. Dit beslag gaat ver en daarom zal de rechtbank de schuldenaar eerst horen. Al het geld dat de schuldenaar maandelijks boven de bijstandsnorm ontvangt, wordt apart gezet totdat de rechtbank de vordering in de procedure heeft toegewezen. Wordt de vordering toegewezen dan ontvangt u het geld dat gereserveerd is.

Beslag op registergoederen: Denk aan een bedrijfspand, een stuk grond, een woning, een vliegtuig of een schip. Als er beslag gelegd wordt, betekent dit dat de schuldenaar de registergoederen niet kan overdragen. Hij mag deze registergoederen wel gebruiken. Let op! Een beslag is zichtbaar in de Openbare Registers van het Kadaster. Iedereen kan dus zien dat, door wie en voor welk bedrag er beslag is gelegd.

Tip Er zijn nog meer soorten beslagen (denk aan beslag door de fiscus of bij een echtscheiding), maar die blijven hier buiten beschouwing. Laat u door uw advocaat goed voorlichten over de voor u meest geschikte beslagmogelijkheid en de kosten daarvan. Neem daarna pas de beslissing om ook daadwerkelijk beslag te leggen. Denk daarbij ook aan de gevolgen die het voor de schuldenaar kan hebben en weeg dat af tegen uw belang om beslag te leggen. De hoogte van de vordering speelt daarbij zeker een rol.

In bewaring?

Als conservatoir beslag op een huis of auto wordt gelegd, kan men deze zaken niet meer aan een ander geven (overdragen). Wel kan de schuldenaar in het huis blijven wonen of in de auto blijven rijden zolang er nog geen vonnis van de rechter is. Dat ligt anders als de rechter heeft toegestaan dat de auto aan een gerechtelijke bewaarder wordt gegeven. Hierom kan tegelijk met het beslag worden verzocht.

Horen?

Als het om een loonbeslag of een gerechtelijke bewaring gaat, zal de rechter de schuldenaar meestal de gelegenheid geven om te reageren voordat hij beslist. In alle andere gevallen krijgt de schuldenaar geen gelegenheid om op het verzoek tot beslaglegging te reageren. Op het moment dat het beslag wordt gelegd weet de schuldenaar doorgaans dan ook niet dat de rechter daarvoor verlof heeft verleend. Dat is juist de bedoeling. Doordat de schuldenaar van te voren niet op de hoogte is van het beslag, kan hij geen geld of zaken wegmaken.

Meerdere beslagen

Het is mogelijk om meerdere beslagen tegelijk te leggen. De rechtbank zal wel toetsen of dit proportioneel is. Anders gezegd: of de gevolgen voor de schuldenaar in verhouding staan met uw vordering. De beslagen mogen namelijk niet zo belastend zijn dat de schuldenaar daardoor onevenredig hard wordt getroffen. Denk aan de situatie dat de beslagen een einde betekenen van zijn bedrijf.

 Conclusie

Denk goed na waarop u beslag wilt leggen en wat de voor- en nadelen zijn. Laat u goed voorlichten door uw advocaat. Houdt er rekening mee dat bij sommige beslagen de schuldenaar wordt gehoord en dat daarmee het verrassingseffect is verdwenen. U kunt meerdere beslagen tegelijk leggen, maar dan kijkt de rechtbank wel extra streng naar uw belangen ten opzichte van de schuldenaar.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis