Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Huurrecht

Investeren in een zonnepark? Zorg dat u het ook juridisch goed regelt.

Remko van den Wildenberg 31 juli 2018 3 minuten Huurrecht

U overweegt te investeren in een zonnepark. Vanwege de klimaatdoelstellingen en financiële voordelen, biedt duurzame energie immers grote kansen. Wilt u grond huren voor de exploitatie van een zonnepark, dan loopt u risico. De kans bestaat dan namelijk dat de grondeigenaar ook eigenaar wordt van het park. Dit wilt u natuurlijk voorkomen en gelukkig kan dat ook. In dit artikel leest u welke juridische maatregelen u kunt nemen om uw investering in een zonnepark te beschermen.

Investeren in een zonnepark

Zonneparken zijn sterk in opkomst. Dat is ook niet verwonderlijk, gelet op de energietransitie-opgave en de gunstige rendementen. Veel investeerders huren de benodigde grond voor exploitatie van zo’n park. Een goed voorbeeld dichtbij huis is het Zonnepark Hoogveld Uden (ZHU), dat op 4 juli 2018 officieel werd geopend. Hier verhuurt de gemeente Uden grond aan een investeerder. Als de investeerder niet de juiste maatregelen treft, dan krijgt de gemeente Uden als grondeigenaar, ook de eigendom van het park. Hoe zit dat?

Grondeigenaar ook eigenaar van zonnepark?

Natrekking

Op basis van de natrekkingsregel van artikel 5:20 BW, is de eigenaar van grond, ook eigenaar van (onder meer) gebouwen en werken, die:

  • duurzaam met de grond zijn verenigd, én;
  • geen bestanddeel vormen van een andere onroerende zaak.

De gemeente Uden kan dus eigenaar worden van het zonnepark, als dit park duurzaam met de grond is verenigd. Oftewel: als het zonnepark moet worden aangemerkt als een onroerende zaak. Bij de vraag of een zaak onroerend is, wordt niet gekeken naar de technische mogelijkheid om het bouwwerk te verplaatsen. Van belang is, of het zonnepark naar aard en inrichting kennelijk bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Natrekking kan dus plaatsvinden als het kennelijk de bedoeling is (geweest), dat het zonnepark permanent wordt gevestigd.

Zonnepark: roerend of onroerend?

De rechtbank Noord-Holland heeft op 20 december 2017 geoordeeld dat een zonnepark in de gemeente Langedijk als onroerend moet worden beschouwd. Het oordeel dat het zonnepark duurzaam met de grond is verenigd, heeft de rechter met name op de vormgeving van het zonnepark gebaseerd. Hierbij was van belang dat de zonnepanelen:

  • met een metalen frame waren bevestigd op betonnen palen, die in de grond waren ingegraven;
  • zowel visueel als functioneel een onlosmakelijk geheel vormden met de overige onderdelen op het terrein, zoals de omvormers, de verdeelkast en het transformatorhuis.

Uitzonderingen daargelaten, geldt voor de meeste zonneparken dat zij duurzaam met de grond zijn verenigd. De grondeigenaar, wordt in dat geval dus ook eigenaar van het zonnepark. Gelukkig kunt u juridische maatregelen treffen om dit te voorkomen.

Tips bij investeren in een zonnepark

Opstalrecht

Natrekking van het zonnepark kan worden doorbroken door het vestigen van een opstalrecht. Huurt u grond ten behoeve van de exploitatie van een zonnepark? Dan is ons uitdrukkelijke advies om ten aanzien van het zonnepark, een opstalrecht te bedingen. Gaat de grondeigenaar daarmee akkoord, dan moet u nog wel even een bezoek brengen aan de notaris om het opstalrecht formeel te vestigen.

Wegbreekrecht

Is of wordt er toch geen opstalrecht gevestigd? Dan biedt het huurrecht zelf ook een oplossing. De wet bepaalt namelijk dat de huurder een wegbreekrecht heeft (artikel 7:216 BW). Op basis daarvan heeft de huurder bij het einde van de huurovereenkomst, het recht om de door hem aangebrachte veranderingen ongedaan te maken. Als huurder hebt u dus de bevoegdheid om het zonnepark te verwijderen, waardoor u de natrekking als het ware wegneemt. Maar let op! In huurovereenkomsten wordt vaak bepaald dat de huurder geen gebruik mag maken van zijn bevoegdheid om aangebrachte veranderingen te verwijderen. Wordt geen opstalrecht gevestigd, dan is het dus erg belangrijk dat u hier goed op let. Dat u dus in de huurovereenkomst uw wegbreekrecht uitdrukkelijk vastlegt.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis