Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Bestuurlijk vastgoed

Leges betalen? Liever niet!

Peter de Haan 1 juli 2016 2 minuten Bestuurlijk vastgoed

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, omdat u gaat bouwen, dan bent u leges verschuldigd voor de behandeling van uw aanvraag. Dat is algemeen bekend. Maar wat als het bestemmingsplan waaraan het college uw aanvraag moet toetsen twaalf jaar oud is? Bent u dan nog steeds leges verschuldigd? Waarschijnlijk niet.

Legessanctie

In het verleden waren enorm oude bestemmingsplannen aan de orde van de dag. Dit terwijl die plannen – zo had de wetgever bepaald – eigenlijk maar een levensduur van tien jaar hadden. Daarna waren ze aan vervanging (actualisatie) toe. Om te stimuleren dat gemeenten vaker hun plannen actualiseren, of er in ieder geval naar kijken, heeft de wetgever een aantal jaren geleden een sanctie in de wet opgenomen. Deze zgn. legessanctie wordt opgelegd als plannen niet binnen tien jaar worden gewijzigd danwel verlengd. In die gevallen vervalt de bevoegdheid van het gemeentebestuur om leges te vorderen.

Binnen de rechtsspraak bestond verschil van mening over de uitleg van die legessanctie. Ruim? En dus op alle leges die betrekking hebben op één en dezelfde vergunningsaanvraag. Of toch beperkter? En dus alleen de leges die verband houden met de toets aan dat verouderde bestemmingsplan?

Het Hof Den Haag heeft op 30 maart 2016 in ieder geval bepaald dat de legessanctie ruim moet worden uitgelegd. Gaat u dus bouwen en hebt u te maken met een bestemmingsplan dat ouder is dan tien jaar én waarvan de werking niet is verlengd? In dat geval mag het college geen leges vorderen ten aanzien van alle onderdelen van uw vergunningsaanvraag. Die aanvraag valt namelijk in zijn geheel onder de legessanctie.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis