Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Civiel vastgoed

Is uw pachtovereenkomst nog niet schriftelijk vastgelegd. Het kan nog steeds!

Remko van den Wildenberg 20 februari 2017 2 minuten Civiel vastgoed

U hebt vijfentwintig jaar geleden een mondelinge pachtovereenkomst gesloten voor de pacht van een boerderij met bijbehorende grond. U hebt hiervoor jaarlijks een vergoeding betaald aan de verpachter. Van andere agrariërs hebt u gehoord, dat het beter is om de pachtovereenkomst schriftelijk vast te leggen, maar de verpachter werkt niet mee. Volgens hem is uw kans verkeken. Is dat zo? Of kunt u hem jaren later nog dwingen om de pachtafspraken op papier te zetten? Zelfs als u maar een gering bedrag voor de pacht betaald?

Ook een gering bedrag

Ook jaren later kunt u uw pachtovereenkomst schriftelijk vast laten leggen. Mits het uiteraard een pachtovereenkomst is. Volgens de wet moet het gaan om een ‘overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt aan de andere partij tegen voldoening van een tegenprestatie een hoeve of los land in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw’. Het gaat dus om gebruik van bijv. los land ter uitoefening van de landbouw en een tegenprestatie. Hoe hoog die tegenprestatie moet zijn, dat is niet voorgeschreven. Het mag ook best een gering bedrag zijn, zolang de pachter maar kan aantonen dat sprake is van een economisch oogmerk. Dat de grond dus niet hobbymatig wordt gebruikt.

Vastleggen kan nog steeds

Uw collega-agrariërs hadden gelijk toen ze u adviseerden om de pachtovereenkomst alsnog op schrift te stellen. Dit is namelijk op grond van de wet verplicht. De wetgever heeft alleen niet voorgeschreven binnen welke termijn dat moet gebeuren. Bij voorkeur doet u dat meteen, maar het kan ook jaren later. De mogelijkheid tot het instellen van een vordering tot schriftelijke vastlegging van de pachtovereenkomst vervalt niet door enkel tijdsverloop. Werkt de verpachter niet mee, dan kunt u vastlegging van uw afspraken vorderen. Andersom geldt dat overigens ook. Ook de verpachter kan dus schriftelijke vastlegging afdwingen als de pachter niet meewerkt. Dat de afspraken niet eerder zijn vastgelegd kan de één de ander in ieder geval niet tegenwerpen. Laat u dus niets wijsmaken.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis