Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Civiel vastgoed

Weg met de parketvloer in een VvE-complex, kan dat?

Remko van den Wildenberg 9 februari 2016 3 minuten Civiel vastgoed

Bij flatgebouwen en appartementencomplexen speelt vaak de discussie over geluidsoverlast door een boven- of onderbuurman. Zeker in de wat oudere gebouwen is de (geluid)isolatie niet optimaal. Hierdoor zijn geluiden van de buren snel te horen. Vaak is de parketvoer of een houten vloer de boosdoener. Vloerbedekking zorgt vaak voor minder overlast, maar dat wil niet iedereen in zijn huis hebben liggen. Vaak ontstaat er irritatie als de nieuwe buurman de bestaande vloerbedekking vervangt voor een parketvloer. Maar wat nu als de bovenbuurman, die de parketvloer heeft gelegd, de woning zelf heeft gekocht? Kunt u daar dan iets tegen doen? De verhuurder aanspreken is dan niet mogelijk. Die is er immers niet. Als lid van een Vereniging van Eigenaren (hierna: VvE) hebt u echter wel mogelijkheden.

Wat is er geregeld?

Eerst moet u de splitsingsakte (de VvE-regels in uw eigendomsakte) en een eventueel huishoudelijk reglement nakijken. Misschien staat daar een verplichting in om bijvoorbeeld alleen zachte vloerbedekkingsmaterialen te gebruiken. En misschien is er zelfs een verbod in opgenomen om geluidsoverlast te veroorzaken door het gebruik van harde ondergronden. In dat geval kunt u het bestuur van de VvE vragen om actie te ondernemen tegen de nieuwe buurman. Hij overtreedt namelijk de regels. Vaak kan het bestuur de eigenaar dan sommeren de overtreding te beëindigen. Voldoet de eigenaar niet aan de sommatie, dan kan het bestuur een boete opleggen. Als ook dan de eigenaar niet voldoet, dan kan de VvE zelfs in rechte verwijdering afdwingen.

En als de VvE niets doet? Wat kunt u zelf doen?

Als de VvE niets onderneemt tegen de eigenaar dan kunt u eventueel ook zelf die buurman aanspreken. U hebt namelijk hetzelfde recht als lid van de VvE als het bestuur van de VvE. Ook u kunt dus de buurman dwingen om de regels na te leven. Daarbij is van groot belang hoe de regel is vastgelegd dat geen harde vloerbedekkingsmaterialen mogen worden toegepast. Is dit verbod absoluut bedoeld of niet? Als het verbod absoluut is, dan kunt u als lid van de VvE naleving vorderen. Ook als de VvE dit niet doet. Een absoluut verbod geldt namelijk altijd en voor iedere eigenaar. Een voorbeeld van een dergelijke procedure heeft tot het arrest van 14 juli 2015 van het Gerechtshof Amsterdam geleid. Tip. Gaat u een appartement kopen? Lees altijd goed de akte door. Dan bent u namelijk voorbereid op dergelijke situaties. Bovendien weet u ook voor uzelf wat uw rechten en uw plichten zijn. U moet namelijk zorgen dat u ook zelf vanaf het begin aan de regels voldoet.

Help, er staat niets!

Maar wat nu als er niets in de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement staat over de vloerbedekkingsmaterialen? Als het van belang is dat hierover regels worden vastgelegd, dan moet u ervoor zorgen dat zulke regels gaan gelden. U kunt dan de VvE vragen om een aanpassing van de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement. Werkt de VvE daar niet aan mee? Of haalt een besluit niet de vereiste meerderheid? In dat geval kunt u de kantonrechter vragen om een dergelijk besluit af te dwingen. Daarbij geldt wel een belangenafweging.

Conclusie

We hebben het al vaker uitgelegd en we blijven het herhalen: de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement zijn erg belangrijk. Zij bevatten namelijk de regels voor de VvE. Het is belangrijk dat u weet wat daarin is vastgelegd, want ze kunnen zelfs heel belangrijk zijn voor uw woongenot. Ze geven u namelijk bepaalde rechten en plichten.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis