Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Civiel vastgoed

Wat zijn de ‘regeltjes’ omtrent de betalingstermijn?

Remko van den Wildenberg 28 april 2015 1 minuut Civiel vastgoed

Contractsvrijheid is hét uitgangspunt in Nederland. Daarom mogen partijen veel zelf bepalen bij het sluiten van een overeenkomst. Zo mag iedereen ook zelf de betalingstermijn van een factuur bepalen. Maar wel binnen bepaalde randvoorwaarden. In artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek is namelijk bepaald dat de betalingstermijn tussen bedrijven onderling maximaal dertig dagen bedraagt. Ondernemers hebben dus recht op betaling van hun facturen binnen uiterlijk dertig dagen. Zelfs als er geen betalingstermijn is afgesproken. Korter mag overigens ook. Partijen moeten dat wel afspreken. (Artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek is al in 2013 ingevoerd onder de naam ‘Wet Betalingstermijnen’.)

Langer betalingstermijn mag ook?

De dertig-dagentermijn kan in principe tot maximaal zestig dagen worden verlengd. Daarvoor moet wel een (goede) objectieve reden zijn. En partijen moeten dit uitdrukkelijk afspreken. Bovendien mag deze langere termijn niet kennelijk onbillijk zijn richting de schuldeiser. Daarnaast hangt deze termijn samen met de aard van de prestatie.

Hebt u te maken met een ondernemer die uw factuur niet heeft betaald? Geen nood: op grond van de wet geldt dus een betalingstermijn van dertig dagen wanneer u geen betalingstermijn hebt afgesproken. Het is dus ook mogelijk om een kortere of langere betalingstermijn af te spreken. In alle gevallen is uw wederpartij na afloop van de betalingstermijn de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. U moet uw wederpartij natuurlijk wel herinneren aan de openstaande factuur en uiteindelijk in gebreke stellen als deze betaling uitblijft.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis