Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Huurrecht

Uw huurder betaalt niet en huurbevriezing helpt niet. Wat kunt u dan doen?

Remko van den Wildenberg 16 oktober 2015 3 minuten Huurrecht

Lange tijd ging het niet goed met de economie. Toch stegen de huurprijzen van woningen ieder jaar weer. Coöperaties of particuliere huiseigenaren mogen op grond van de huurovereenkomst de huur elk jaar met een vast percentage verhogen en daar maakten zij gewoon gebruik van. Het gevolg daarvan is dat steeds meer huurders de huur niet meer kunnen betalen. In 2002 had “slechts” vijf procent van de huishoudens moeite met het betalen van de huur. In 2014 was dit aantal al gegroeid tot twaalf procent.

Bevriezen?

Het Planbureau voor Leefomgeving heeft onderzocht of bevriezing van de huurprijzen in de periode van 2014 tot 2018 zal leiden tot vermindering van wanbetaling door huurders. Dit is volgens het Planbureau niet het geval. Althans, die verbetering is te verwaarlozen. Slechts 2 procentpunten van de huishoudens zal door huurbevriezing geen moeite meer hebben met het betalen van de huur. Wanbetaling blijkt dus een groot, structureel probleem te zijn. Een probleem dat zelfs niet bij een langdurige huurbevriezing verdwijnt.

Voorkom problemen

Wanbetaling door uw huurder is niet altijd te voorkomen. Althans, u hebt het als verhuurder maar moeilijk ‘in de hand’. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat u daardoor niet zelf in de financiële problemen komt. Zoals u van ons gewend bent, hebben we een paar tips voor u.

Voldoende financiële zekerheid

Zorg voor voldoende financiële zekerheid. Vraag bij aanvang van het huurcontract om een waarborgsom van twee (en liever drie) maanden. Hierdoor voorkomt u dat bij een betalingsachterstand dit direct financiële gevolgen voor u met zich brengt.

Andere zekerheden

Neem andere zekerheden in de huurovereenkomst op. Een voorbeeld dat in de praktijk veel wordt gebruikt is de garantstelling of borgstelling. Gaat u bijvoorbeeld uw woning aan studenten verhuren, dan is het verstandig om de ouders van die studenten te vragen om garant te staan voor betaling van de huur. Garant staande ouders kunnen namelijk bij wanbetaling worden aangesproken. Dat is handig, want die ouders hebben vaak een hoger inkomen en dus meer mogelijkheden om de huur te betalen.

Handhaaf betalingstermijnen

Handhaaf betalingstermijnen. Het klinkt logisch, maar controleer of uw huurder heeft betaald en of hij dat op tijd heeft gedaan. Vaak wordt afgesproken, dat de huur op de eerste van de maand moet zijn betaald. Controleer dit en spreek uw huurder erop aan als hij deze afspraak niet na komt.

Afscheid nemen

Wanneer er sprake is van structureel slecht betalen, moet u afscheid nemen van uw huurder. De wet biedt voldoende ruimte om het huurcontract te ontbinden als de huurder zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. Wacht niet te lang, want dat is nergens voor nodig. Bij twee of drie maanden huurachterstand kan de gerechtelijke procedure al worden opgestart.

Huurprijs onder de huurtoeslaggrens

Vraag een huurprijs onder de huurtoeslaggrens zodat uw huurder in aanmerking kan komen voor huurtoeslag. Dan is de huurder beter in staat de huurlasten te voldoen. Let wel op. De kale huur én de servicekosten mogen op dit moment voor de huurtoeslaggrens samen niet meer dan € 710,68 bedragen.

Geen gebreken

Zorg dat er geen gebreken aan de woning zijn. Geef de huurder geen reden de huur op te schorten.

Een groot deel van de huurders zal de komende jaren nog veel moeite hebben om de huur te betalen. Dit hoeft echter geen reden te zijn om uw woningen of ruimtes niet te verhuren. Met een goede voorbereiding en voldoende opgenomen zekerheden in het huurcontract staat u sterk genoeg om wanbetaling het hoofd te bieden. Zeker wanneer u zelf de betalingen goed in de gaten houdt en ook toeziet op de naleving van de afspraken die u daarover met uw huurder hebt gemaakt.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis