Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Veranderingen betreffende de G-rekening.

Remko van den Wildenberg 30 oktober 2015 3 minuten Civiel vastgoed

In een vorig artikel  spraken we over de aansprakelijkheid op grond Wet Ketenaansprakelijkheid (hierna: ‘WKA’) en hoe u de aansprakelijkheid op grond van deze wet kunt verkleinen door middel van een G-rekening. Zoals we al eerder toelichten, regelt de WKA dat altijd iemand in een keten van aannemers aansprakelijk kan worden gesteld voor het niet betalen van loonheffingen. Dit betekent dat wanneer een onderaannemer geen loonheffing afdraagt, de hoofdaannemer hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld. Ook in een keten van aannemers is elke aannemer verantwoordelijk voor alle onderliggende ketenen. De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt de aannemer van een werk dus aansprakelijk voor de loonheffingen die zijn onderaannemer in verband met een werk moet afdragen. Let op. Onder deze loonheffingen valt ook het loon. In dit artikel gaan we verder in op de G-rekening en de veranderingen die de Wet Aanpak Schijnconstructies tot gevolg heeft gehad. Heeft het hebben van een G-rekening namelijk nog wel nut?

Wat is een G-rekening?

Een G-rekening is een geblokkeerde rekening bij de bank op naam van uw bedrijf. De aannemer stort op deze rekening een bedrag dat overeenkomt met de loonheffingen, die de onderaannemer in verband met het werk moet afdragen. De onderaannemer kan vanaf deze rekening alleen naar de belastingdienst storten of naar de G-rekening van een andere onderaannemer. Zoals hiervoor duidelijk werd, is de aannemer verantwoordelijk voor het niet betalen van de loonheffingen door de onderaannemer. Om deze verantwoordelijkheid (lees: aansprakelijkheid) te verkleinen, betaalt u dus als aannemer niet het gehele bedrag van de gerekende kosten aan de andere partij. U betaalt alleen het deel van de loonsom dat overeenkomt met de loonheffingen op de G-rekening van de onderaannemer.

Ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft, kan in principe een G-rekening openen. ZZP-ers kunnen dat dus niet. Dat hoeft ook niet. Ze hebben immers geen personeel waarover zij loonheffingen moeten afdragen.

Hebt u geen G-rekening, maar valt u wel onder de WKA? Of bent u ZZP-er? In dat geval kunt u het bedrag dat overeenkomt met de verschuldigde loonheffingen rechtstreeks storten naar de fiscus. Dit werkt op dezelfde manier als geld storten naar een G-rekening.

Verkleinen aansprakelijk op grond van de WKA

Op basis van de WKA kan de aannemer, die geld heeft gestort naar de G-rekening, zijn aansprakelijkheid onder bepaalde voorwaarden verkleinen. Het gaat om ondermeer de volgende voorwaarden:
• de factuur moet voldoen aan de eisen die de Wet Omzetbelasting 1968 daaraan stelt;
• de factuur moet een vermelding maken van het tijdstip waarop de overeenkomst is aangegaan;
• de factuur moet een duidelijke verwijzing maken naar de overeenkomst door bijvoorbeeld een overeenkomstnummer te gebruiken;
• de factuur moet een verwijzing maken naar de tijdvakken waarin de werkzaamheden zijn verricht;
• bij een betaling moeten het factuurnummer en ook de andere identificatiegegevens van de factuur zijn vermeld, zoals bv. het overeenkomstnummer;
• in de administratie van de aannemer moeten de gegevens van de desbetreffende factuur terstond kunnen worden teruggevonden;
• de aannemer moet een manurenadministratie bijhouden aan de hand waarvan zijn aansprakelijkheid kan worden vastgesteld.

Nieuwe regels G-rekening

Hebt u nog geen G-rekening, dan heeft het openen daarvan binnenkort geen nut meer. Het systeem met de G-rekening wordt namelijk afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt een depotstelsel waarmee de gelden rechtstreeks naar het depot worden gestort. Uw depot is straks beschikbaar via de Depotservice op de website van de Belastingdienst. Eigenlijk precies hetzelfde dus. Het bedrag dat u nu op de G-rekening stort, stort u dan in het depot ten name van de onderaannemer. De onderaannemer kan dan vervolgens het tegoed van zijn depot gebruiken voor betaling van loonheffingen of voor het doorboeken naar het depot van een andere onderaannemer.
Bij het schrijven van dit artikel was nog niet bekend, wanneer dit depotstelsel ingaat.
Wanneer dit depotstelsel ingaat, is nog niet bekend. De wetgever is er echter wel mee bezig. Hebt u nog geen G-rekening, dan is het dus niet nodig om deze nog aan te maken. In plaats daarvan kunt u het bedrag aan loonheffingen ook direct naar de Belastingdienst betalen. Dit heeft namelijk hetzelfde effect als het storten naar een G-rekening.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis