Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Huurrecht

Verhuren van uw appartement waar u eigenaar van bent via Air BnB, kan dat? En waar moet u op letten?

Remko van den Wildenberg 16 februari 2016 3 minuten Huurrecht

Het is heel populair verhuren van uw woning of tuinhuisje via Air BnB. Dat kan aardig wat geld opleveren. We zijn al eens ingegaan op de fiscale aspecten, het verbod voor onderhuur en in verband met de voorschriften in de hypotheekvoorwaarden. Stel, u bent eigenaar van een appartement, dan zijn er geen beperkingen, toch? Of toch wel? Wij leggen het uit.

U bent eigenaar dus u hebt niets te maken met een verhuurder, verhuren maar! Of niet? U bent wel degelijk gebonden aan regels die gelden binnen de VvE (Vereniging van Eigenaars) in een appartementencomplex. Waar moet u aan denken?

Geldende regels

In de eerste plaats kan er in de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement zijn opgenomen dat het u verboden is om tijdelijk het appartement aan een ander in gebruik te geven of te verhuren. In de meer recente reglementen is dit opgenomen. Vaak staat er ook een boete op. Dus op het moment dat een lid van de VvE of het bestuur hierop aanspreekt moet u dit verbod respecteren. Het is bedoeld om overlast voor andere bewoners tegen te gaan. De kantonrechter zal een dergelijk verbod in een reglement accepteren. Lees dus eerst goed de VvE-stukken door om te zien of er voor u een verbod geldt.

Direct verbod

Ook als er geen direct verbod is opgenomen moet u uitkijken. Kijk goed naar de omschreven bestemming van uw appartement in de splitsingsakte. U mag daarmee niet in strijd handelen. Is de bestemming bijvoorbeeld kantoorruimte? Dan kunt u niet zomaar via Air BnB uw appartement als tijdelijke woonruimte verhuren. Dit geldt overigens ook voor het bestemmingsplan van de gemeente. Ook daaruit kan blijken dat u iets niet mag verhuren als woning. Zowel het bestuur van de VvE en de gemeente kunnen handhavend optreden. Houd daar rekening mee.

Wijziging huishoudelijk reglement

U kunt om een wijziging van het huishoudelijk reglement vragen. Het is de vraag of u de andere bewoners meekrijgt. Bovendien is er in een uitspraak bepaald dat in een complex waarin meerdere eigenaren via Air BnB verhuurde en dit toch niet mocht, omdat 1 eigenaar daar last van had.

Uitspraak van de kantonrechter

In een uitspraak is door een kantonrechter geoordeeld dat het verhuren via Air BnB wordt gezien as bedrijfsmatige exploitatie. Toen is bepaald dat ondank de woonbestemming er niet via Air BnB verhuurd mocht worden. Dan kan er overlast ontstaan voor de overige bewoners. In meerdere rechtszaken is aangenomen dat het overlast veroorzaakt voor medebewoners.

Omgekeerde situatie

De omgekeerde situatie: Wilt u voorkomen dat uw buurman in het appartementencomplex via Air BnB aan toeristen gaat verhuren terwijl uw buurman zelf dan even bij zijn nieuwe vriendin logeert? Kom in actie. Kijk of er iets is opgenomen in de akte of het huishoudelijk reglement. Zo ja, vraag het bestuur van de VvE om handhaving van de regels. Zo niet, vraag het bestuur of de beheerder om dit op de eerstvolgende agenda te agenderen en doe een voorstel voor het opnemen van een verbod in het huishoudelijk reglement. Let op! Als het huishoudelijk reglement in strijd is met de splitsingsakte kan alleen rechtsgeldig een verbod worden overeengekomen door de splitsingsakte aan te passen en dat kan alleen via de notaris.

Tips

Let op! Als u wilt verhuren hebt u in sommige gemeentes een vergunning nodig van de gemeente. Check dus ook of dat in uw gemeente aan de orde is.

Kijk goed naar het bestemmingsplan van de gemeente en de splitsingsakte en huishoudelijk reglement van uw Vereniging van Eigenaars voordat u uw woning te huur aanbiedt aan toeristen via bijvoorbeeld Air BnB. Doe het niet bij een verbod en kijk goed of u niet in strijd handelt met de bestemming. Loop niet het risico dat u boete verschuldigd bent.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal

Stuur ons een e-mail



Recent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis