Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Civiel vastgoed

Verlengen termijn eigendomsvoorbehoud, wel of niet doen?

Remko van den Wildenberg 26 januari 2016 4 minuten Civiel vastgoed

Stel, u hebt uw huis verkocht onder voorbehoud van financiering. De koper heeft acht weken de tijd om de koopovereenkomst te ontbinden als hij de financiering niet rond krijgt. Tegen het einde van de termijn vraagt uw koper om verlenging van de termijn van het financieringsvoorbehoud. Hij blijkt nog niet helemaal rond te zijn met de bank. Hij zegt dat hij wel een toezegging heeft, maar nog geen offerte. Wat kunt u doen? Wat is verstandig? U hebt nu een koper, dus u wilt misschien best wel de termijn verlengen. Maar wat als u ondertussen een beter bod hebt gekregen? Wat zijn de gevolgen als u daarom niet instemt met een verlenging van de termijn?

De koper draagt het risico

De meeste financieringsvoorbehouden lijken op elkaar. Er wordt een termijn afgesproken waarbinnen de koper nog onder de koopovereenkomst uit kan als er geen financiering kan worden verkregen. De koper wil graag binnen die periode een getekende offerte van de bank ontvangen. Hij wil namelijk zeker weten dat hij de koopprijs bij levering kan betalen. Voor het ontbreken van die zekerheid draagt hij het risico. Dus óf de koper ontbindt de koopovereenkomst binnen die periode om niet aan de koop gebonden te zijn, omdat er geen financieringsofferte ligt.

Óf de koper laat de termijn ongebruikt verstrijken waarna de koopovereenkomst definitief wordt en hij moet afnemen. Als hij dan uiteindelijk niet afneemt, omdat hij de financiering toch niet rond krijgt, dan is hij gehouden boetes en de overige schade van de verkoper te betalen. Het zal duidelijk zijn: het aflopen van de termijn van het financieringsvoorbehoud is een belangrijk moment voor de koper.

Verplicht meewerken?

Bent u als verkoper verplicht om mee te werken aan een verlenging? Nee. Loopt de termijn af, dan bent u niet gehouden om met een verlenging daarvan in te stemmen. Na de termijn is de ontbindende voorwaarde uitgewerkt en is de koper gehouden aan de koopovereenkomst.

Let op

Vaak vraagt een koper om een verlenging voordat de termijn van financieringsvoorbehoud is verstreken. Als u dan weigert om aan een verlenging mee te werken, dan bestaat de kans dat de koper een beroep doet op de ontbindende voorwaarde en de koopovereenkomst ontbindt. Natuurlijk kunt u dan later als hij de financiering dan toch rond krijgt, alsnog een nieuwe koopovereenkomst met elkaar sluiten. U loopt dan wel het risico dat de koper op zoek gaat naar een andere woning. U kunt de koper dan namelijk niet dwingen om uw woning alsnog te kopen.

Vraagt uw koper dus om verlenging van de termijn van het financieringsvoorbehoud, dan moet u daar niet te lichtvaardig mee omgaan. Probeer de risico’s goed in te schatten. Wat wilt u? Wilt u een verlenging met de hoop alsnog een definitieve koopovereenkomst te krijgen of gaat u liever op zoek naar een andere koper? Het hangt volledig van uw omstandigheden af of u akkoord wenst te gaan met een verzoek tot verlenging. Misschien hebt u wel een andere potentiële koper die meer wil bieden? In dat geval is het niet erg als de koper de koopovereenkomst ontbindt. Hebt u geen andere gegadigde? Dan gaat u misschien voor de veilige(re) optie en kiest u voor verlenging.

Maar…

Vergeet niet dat bij een verlenging van de termijn van het financieringsvoorbehoud de koper dus nog steeds aan het einde van de termijn de koopovereenkomst kan ontbinden als er toch geen financiering blijkt te zijn. Instemmen met een verlenging, houdt dus in ieder geval in, dat u instemt met een verlenging van de onzekere periode voordat de koopovereenkomst definitief wordt.

Kiest u voor verlenging van de termijn voor het financieringsvoorbehoud? Let dan ook op de bankgarantie. Die wordt namelijk vaak pas verstrekt nadat de ontbindende voorwaarde voor financiering is afgelopen. Bij verlenging van die termijn, moet u dus ook die datum verschuiven. Leg dus duidelijk vast wat de verlenging precies inhoudt en dat overige afspraken blijven gelden. Maak de termijn ook zeker niet te lang. Vraag aan de koper wat een reële termijn is om een nieuw verzoek voor verlenging te voorkomen.

Conclusie

Gaat u niet akkoord met verlenging van de termijn van het financieringsvoorbehoud, dan zal de koper hoogstwaarschijnlijk de koopovereenkomst binnen de termijn ontbinden. Het is aan u of dat een gewenst of ongewenst gevolg vindt. U bent in ieder geval niet verplicht om in te stemmen met verlenging van de termijn. Stemt u wel in? Stem dan niet in met een te lange termijn en vergeet niet de afspraken rondom die verlenging goed vast te leggen.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis