Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Wat betekent de Warmtewet voor u als consument?

Remko van den Wildenberg 11 maart 2014 4 minuten Civiel vastgoed

Vanuit het Lenteakkoord Energiezuinige Nieuwbouw 2013 is de Warmtewet ontstaan. Het doel van de Warmtewet is het beschermen van consumenten, die zijn aangesloten op een collectieve warmtevoorziening. Om misverstanden te voorkomen: met warmte wordt gedoeld op warm water of tapwater dat is bestemd voor ruimteverwarming, sanitaire doeleinden en huishoudelijk gebruik.

De Warmtewet beschermt consumenten tegen te hoge tarieven, onacceptabele storingen en niet transparante leveranciers. Onder andere wordt met deze wet voorkomen dat huishoudens met een collectieve warmtevoorziening meer moeten betalen voor warmte dan huishoudens met een eigen gasaansluiting. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het vaststellen van maximumtarieven voor het leveren van warmte. Met ingang van 1 januari 2014 zijn deze tarieven vastgesteld en de Autoriteit Consument en Markt controleert of de leveranciers zich daaraan houden.

Wat is een collectieve warmtevoorziening?

Bij een collectieve warmtevoorziening is er geen landelijk netwerk aanwezig. Vaak is sprake van één producent die de warmte opwekt en één distributeur die de warmte levert. U hebt, als consument van warmte, dus niet de keuze. We noemen een paar voorbeelden: stads- of blokverwarming, of huishoudens die warmte geleverd krijgen via een collectieve warmte- en koude opslag.

Als u een collectieve warmtevoorziening hebt, wat is er dan voor u in de Warmtewet geregeld?

In ieder geval het volgende:

– een landelijk maximumtarief voor warmte;
– wanneer de warmteleverancier u mag afsluiten;
– wanneer u recht hebt op compensatie bij een storing;
– de inhoud van de overeenkomst;
– uw rechten en plichten met betrekking tot het warmteverbruik;
– de mogelijkheid om een meningsverschil bij een geschillencommissie voor te leggen.

 Welke tarieven worden er in de Warmtewet beschreven?

De Autoriteit Consument en Markt stelt de tarieven jaarlijks vast. Het maximumtarief is € 254,00 plus € 24,03 per gigajoules. Dit tarief geldt voor een heel jaar en kan dus niet tussentijds worden gewijzigd. Het meettarief oftewel de meterhuur is vastgesteld op € 24,54 per gigajoules. Het meettarief betaalt u voor het gebruik en voor het beheer van de meter bij u thuis.

Het eenmalige aansluittarief is vastgesteld op € 911,78. Dit tarief geldt wanneer u dichtbij (tot maximaal 25 meter daar vanaf) een warmtenet woont. Woont u verder dan 25 meter van een warmtenet af, dan moet u rekenen op een tarief van € 31,31 per meter dat bovenop het vastgestelde aansluittarief komt.

Wanneer hebt u recht op een compensatie bij een storing?

Duurt een storing vier uur of langer dan hebt u recht op compensatie volgens de compensatieregeling. Bij een onderbreking van vier tot acht uur is de hoogte van de compensatie € 35,00. Voor iedere vier uur dat de storing langer duurt, hebt u recht op een extra bedrag van € 20,00. Deze compensatie moet binnen 6 maanden na herstel van de storing aan u betaald worden.

Een paar rekenvoorbeelden:

Duurt storing 6 uur, dan is de hoogte van de compensatie € 35,00. Bij een storing die 12 uur duurt, is de hoogte van de compensatie € 55,00. En bij een storing die 18 uur duurt, is de hoogte van de compensatie € 75,00. Zo kunt u steeds berekenen op welk compensatiebedrag u recht hebt.

Wie kunnen er worden aangemerkt als leverancier binnen de Warmtewet?

De Vereniging van Eigenaars kan worden aangemerkt als leverancier binnen de Warmtewet. Dat geldt ook voor een woningcorporatie of een verhuurder. Om te worden aangemerkt als warmteleverancier  moeten deze instanties de warmtelevering regelen of de (door)leveren.

Wat is de invloed van de Warmtewet voor u als consument?

Voor u als consument met een collectieve warmtevoorziening kan de rekening hoger of lager uitvallen dan voorgaande jaren. De Warmtewet maakt de vergelijking met huishoudens met een eigen gasaansluiting. Er wordt bij het stellen van de tarieven niet gekeken naar voorgaande jaren of andere collectieve warmtevoorzieningen. Er wordt gekeken naar een vergelijkbare rekening alsof u een eigen gasaansluiting zou hebben.

Wat is de invloed van de Warmtewet voor u als huurder?

Bent u huurder, dan hoeft de invoering van de Warmtewet niet per sé voordeliger te zijn. We leggen het u uit. Uw verhuurder (bijvoorbeeld een woningcorporatie) kan worden aangemerkt als warmteleverancier en u (de huurder zijnde) valt onder de bescherming van de Warmtewet. Dit heeft tot gevolg dat uw verhuurder niet alle kosten van de afgenomen warmte bij u in rekening kan brengen. Uw verhuurder moet namelijk onder het gestelde maximumtarief blijven. Dit kan betekenen dat u minder dan voorheen aan de verhuurder voor energie hoeft te betalen.

Ook zal uw verhuurder extra kosten moeten maken om aan de nieuwe verplichtingen te kunnen voldoen. Hij zal deze kosten op andere manier op u willen verhalen. Bijvoorbeeld door middel van een verhoging van de servicekosten. Uw verhuurder is niet gerechtigd om de servicekosten zomaar te verhogen. Mocht er sprake zijn van een stijging van uw servicekosten dan is het dus verstandig om u daarover goed juridisch te laten adviseren. De redelijkheid van deze kosten (en de stijging) moet namelijk getoetst worden.

Conclusie

De Warmtewet is voor u als consument met een collectieve warmtevoorziening een waarborg tegen buitensporige kosten. De kosten worden gelijkgesteld aan de situatie waarin u een eigen gasaansluiting hebt. De compensatieregeling is een grote verbetering, maar als u al tevreden was met uw warmtevoorziening, dan zult u daar weinig van merken.

Door de komst van de Warmtewet kan er voor u als huurder een aantal zaken wijzigen. Houdt deze wijzigingen goed in de gaten. Let vooral goed op uw energierekeningen en servicekosten. Is er sprake van een gewijzigde rekening of een onverwachte verhoging van de servicekosten, laat u dan goed juridisch adviseren.

Meer weten?

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, dan kunt u met ons contact opnemen via ons e-mailadres info@vastgoedadvocaten.nl. Ook kunt u bellen naar 0413 – 787 147. Wij zijn gespecialiseerd in bestuurlijk vastgoed. Wij kunnen u dan ook helpen met vragen over onder andere de Warmtewet.

Interessant?

Als u dit artikel interessant vindt, dan waarderen we het zeer als u de moeite wilt nemen om dit artikel te delen.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis