Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Wat kunt u doen tegen handhaving door de gemeente?

Peter de Haan 2 december 2013 3 minuten Bestuurlijk vastgoed

U bent horecaondernemer en uw zaak floreert. Dan krijgt u plotseling een toezichthouder van de Afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente over de vloer. Hij vertelt u dat er een overtreding is gemeld en daarom een controle komt uitvoeren. Wat als bijvoorbeeld een overtreding van de geluidsnormen wordt geconstateerd? Wat kunt u daartegen doen?

Tip. Om te beginnen is het van belang dat u altijd vraagt om het controlerapport. De betrokken ambtenaar is namelijk verplicht zo’n rapport op te stellen. Een overtreding moet immers ‘bewezen’ worden. Dat is niet anders wanneer de betrokken ambtenaar geen overtreding constateert. Ook dat moet worden vastgelegd. Maar waar moet u nog meer op letten? In ieder geval moet u voorkomen dat u termijnen ongebruikt laat verstrijken.

Stap 1. De voorwaarschuwing
Wanneer uit de controle blijkt dat het aantal toegestane decibellen wordt overschreden, zult u een waarschuwende brief van het college van de gemeente ontvangen. In deze brief wijst het college u op de overtreding en wordt u verzocht de overtreding te beëindigen. Dit moet binnen een bepaalde termijn. Doet u dit niet, dan zal het college stappen ondernemen. Wat nu?

In deze brief geeft het college aan dat u de gelegenheid hebt om zienswijzen in te dienen. Dat kan mondeling en schriftelijk en moet binnen een bepaalde termijn. Tip. Maak altijd én op tijd gebruik van deze mogelijkheid. U kunt in uw zienswijzen alles naar voren brengen. Indien u over geluidsrapporten beschikt waaruit blijkt dat u wel degelijk aan de normen voldoet, moet u deze overleggen. Hebt u dergelijke rapporten niet tot uw beschikking, dan is het mogelijk verstandig om zo’n rapport op te laten stellen.

Stel u hebt aanpassingen aangebracht en deze blijken bij het tweede controlebezoek niet voldoende te zijn? Wat dan?

Stap 2. De waarschuwing
Als blijkt dat de overtreding voortduurt, dan krijgt u meestal een allerlaatste waarschuwing. (Soms wordt de eerste stap overgeslagen. Let dus goed op.) Qua inhoud is deze brief hetzelfde als de voorwaarschuwing. De toon is wellicht formeler / strakker. In ieder geval zal deze brief de aankondiging last onder dwangsom bevatten. U wordt dan geïnformeerd over het prijskaartje dat het college verbindt aan het niet-tijdig beëindigen van de overtreding.

Ook in deze fase stelt het college u in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Ook hier geldt: doe dat én doe dat op tijd. U mag alles aanvoeren. Hebt u nog geen geluidsrapport overlegd, dan is het raadzaam dat nu te doen. Zeker indien u daarmee kunt aantonen dat u niet degene bent, die verantwoordelijk is voor de overschrijding van de geluidsnormen.

Stel nu dat u niets hebt veranderd sinds de laatste controle en u hebt géén zienswijze ingediend, wat dan?

Stap 3. De last onder dwangsom

Na afloop van de in de tweede brief gestelde termijn krijgt u een derde controlebezoek. Stelt de toezichthouder vast dat de overtreding voortduurt, dan volgt een dwangsombeschikking. In deze beschikking krijgt u een allerlaatste mogelijkheid om de overtreding te beëindigen. Doet u dat niet op tijd, dan verbeurt u dwangsommen. U bent dan geldbedragen verschuldigd aan het college.

Ook nu hebt u rechtsmiddelen. U kunt namelijk tegen deze beschikking bezwaar maken. U hebt daarvoor zes weken de tijd. Let op. Indien u niet tijdig bezwaar maakt, staat uw overtreding vast. Ook staat dan vast dat het college terecht de dwangsombeschikking heeft opgelegd.

Conclusie
Als de gemeente besluit handhavingsmiddelen tegen u te gebruiken, hebt u meer dan voldoende mogelijkheden om daartegen op te treden. Het is van belang om dat in elke fase te doen en dit op tijd te doen. De termijnen in het bestuursrecht zijn namelijk kei hard. Bent u te laat, dan bent u – hoge uitzonderingen daargelaten – onherroepelijk te laat. De enige mogelijkheid die u dan nog hebt, is om de verbeurde dwangsommen niet te betalen en de invorderingsbeschikking af te wachten. Ook tegen een invorderingsbeschikking kunt u namelijk bezwaar maken. Het grote nadeel is echter dat u in deze fase alleen de hoogte van de verbeurde dwangsommen aanvechten. Niet het feit dat het college u de dwangsombeschikking heeft opgelegd.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis