Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Huurovereenkomst winkelruimte (en andere bedrijfsruimte)

€0

Incl. BTW


Dit model voorziet in de verhuur van winkelruimte. Daaronder verstaat de wet (7:290 e.v. BW) een gebouwde onroerende zaak, die op grond van de huurovereenkomst, is bestemd voor de uitoefening van bijvoorbeeld een kleinhandelsbedrijf, een restaurant of café of een ander ambachtsbedrijf. In de winkelruimte moet altijd een voor het publiek toegankelijk lokaal zijn voor directe levering van roerende zaken of dienstlevering. De huurder van een winkelruimte wordt goed beschermd. Hij kan bijvoorbeeld een beroep doen op huurtermijnbescherming, huurprijsbescherming en opzeggingsbescherming. Zonder goedkeuring van de kantonrechter, kunnen partijen hier niet van afwijken.

Dit model is gebaseerd op de Huurovereenkomst Winkelruimte 2012 van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). Wij hebben bepaalde artikelen aangevuld en delen van andere artikelen alvast doorgehaald, omdat de praktijk daar (in onze ervaring) vaak om vraagt.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis