Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Huurovereenkomst woonruimte

€0

Incl. BTW


Dit model voorziet in de verhuur van woonruimte. Daaronder verstaat de wet (7:233 e.v. BW) een gebouwde onroerende zaak, die óf als zelfstandig óf als onzelfstandige woning is verhuurd. Het kan daarbij ook gaan om een woonwagen en een standplaats. De bepalingen die betrekking hebben op de verhuur van woonruimte zijn veelal van (semi-)dwingend recht. Daar mag u in de huurovereenkomst dus niet van afwijken. Dit is om de huurder te beschermen.

Dit model is gebaseerd op de Huurovereenkomst Woonruimte 2017 van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). Wij hebben bepaalde artikelen aangevuld en delen van andere artikelen alvast doorgehaald, omdat de praktijk daar (in onze ervaring) vaak om vraagt.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis