Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Huurrecht

In de wet zijn specifiek voor het huurrecht aparte regels opgenomen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen het algemene huurrecht, huur van middenstandbedrijfsruimte, huur van overige bedrijfsruimte en de huur van woonruimte. Er gelden door de overheid dwingend vastgestelde regels waar niet van mag worden afgeweken.

Wij hebben een ruime ervaring met adviseren en procederen op het gebied van het huurrecht. Dit zowel aan de zijde van de verhuurder als aan de zijde van de huurder. We zijn bekend met zowel de bedrijfsverhuur/aanhuur alsook de huur van woonruimte. Verder hebben we ervaring met de specifieke omstandigheden die gelden wanneer een woningbouwcorporatie in beeld is. Tot slot hebben we ruime ervaring met de tijdelijke verhuur van woningen via de Leegstandwet.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis